Naturland - Duitse vereniging voor biologische landbouw

Biologische goederen zijn in trek bij de consument, waaronder goederen die zijn geproduceerd volgens de regels van privéorganisaties zoals het Duitse Naturland. Deze trend betekent dat consumenten, met name in Duitsland, steeds meer rekening gaan houden met sociale aspecten bij het kopen van biologische levensmiddelen.

In 2016 waren er meer dan 43.000 boeren in 46 landen die levensmiddelen produceerden volgens de criteria van Naturland, die moeten worden nageleefd naast de voorwaarden die gelden voor het Europese keurmerk voor biologische landbouw (EU-Organic). Het Naturland-logo is goed bekend op de Europese markt (zeker in Duitsland) en in veel gevallen liggen de prijzen van producten in de hele keten hoger dan voor producten met het Europese biokeurmerk. Alleen producten die zijn geproduceerd volgens de Naturland-criteria mogen het Naturland-logo dragen. Control Union Certifications mag aquacultuurbedrijven controleren op naleving van de Naturland-normen. In de meeste gevallen kunnen de jaarlijkse EU-Organic-audit en de Naturland-audit samen worden gehouden, wat kosten en tijd bespaart. Klanten die onze hulp willen, moeten hiervoor eerst een overeenkomst afsluiten met Naturland. Daarna geeft Naturland ons opdracht om uw bedrijf te controleren.

Meer algemene informatie: Naturland 

Stappen op weg naar Naturland-certificering: Naturland-certificering

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy