On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is een milieukwaliteitslabel voor duurzame groenten, fruit, planten, bomen en bloembollen. Door te voldoen aan de On the way to PlanetProof-kwaliteitseisen helpen boeren en telers de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren, krijgen ze meer vruchtbare grond en kunnen ze de milieuomstandigheden op hun bedrijf verbeteren.


De boerderijen worden elk jaar geïnspecteerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie. De On the way to PlanetProof-criteria worden elk jaar herzien en indien nodig aangepast.

Het doel is om de balans tussen de boerderij en de omgeving te optimaliseren en de impact op de planeet te verminderen. We zijn op weg naar PlanetProof!

Boeren en telers met On the way to PlanetProof-certificering dragen ook bij aan het bereiken van enkele van de Doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties:

  • Energie
  • Productie en consumptie
  • Klimaat
  • Water
  • Bodem, landschap en biodiversiteit On the way to PlanetProof hanteert een geïntegreerde benadering van duurzame landbouw, waarbij de balans tussen de verschillende duurzaamheidsthema's zorgvuldig wordt bewaakt. De On the way to PlanetProof-criteria zijn gebaseerd op de Life Cycle Analysis (LCA) van een product of dienst.
  • 'On the way to PlanetProof' is de internationale naam voor Milieukeur Plantaardig. 
Control Union Certifications BV is voor dit schema geaccrediteerd door RVA onder registratienr. RvA-C412 Producten.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy