Organic SAGARPA Mexico

Control Union Certifications in Mexico is officieel goedgekeurd door het Mexicaanse ministerie van landbouw (SENASICA - SAGARPA) om certificeringsdiensten te verlenen onder de Organic Mexican Standard LPO (Ley de Productos Orgánicos). Met deze accreditatie kunnen we inspecties en certificeringen uitvoeren van productiebedrijven, de pluk van wilde planten, (pluim)veebedrijven, verwerkingseenheden en handelaren.
Om de certificering 'Organic SAGARPA Mexico' te verkrijgen, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

1. Implementatie van biologische werkwijzen. De manier van werken moet worden herzien en geïmplementeerd in overeenstemming met de wet inzake biologische productie (LPO) en aanvullende regelgeving.
Overgangsperiode: elke productie-eenheid moet een overgangsperiode doorlopen voordat certificering mogelijk is.

2. Biologisch plan
Elke producent/exploitant die producten die als biologisch zijn geclassificeerd wil produceren, certificeren en verhandelen, moet een biologisch plan opstellen waarin de activiteiten van die productie-eenheid volledig beschreven staan.

3. Neem contact op met een biologische certificeringsinstantie (OCO) die is goedgekeurd door SENASICA
Producenten die hun producten willen produceren, certificeren en verkopen als biologisch, moeten een door SENASICA goedgekeurde OCO benaderen, die hen zal helpen bij het certificeringsproces (zoals Control Union).

4. Certificering van biologische producten
Zodra de voorgaande stappen zijn voltooid, voert Control Union ten minste één biologische inspectie uit waarin de naleving van de voorschriften wordt gecontroleerd. Na controle van de resultaten van de inspectie kan Control Union het overeenkomstige certificaat afgeven aan de aanvrager.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy