PEF - Product Environmental Footprint

Steeds vaker worden producten aangeprezen als groen, veilig voor het milieu, milieuvriendelijk of duurzaam. De zekerheid dat zo'n claim ook echt klopt, komt van onafhankelijke derde partijen die controles uitvoeren op basis van internationale, gestandaardiseerde methodes.

Certificering van uw Product Environment Footprint (PEF) kan helpen bij het verbeteren van de duurzaamheid en energiezuinigheid van uw organisatie.

Steeds meer bedrijven zijn geïnteresseerd in een Life Cycle Assessment (LCA) om op basis daarvan de duurzaamheid van hun producten te bepalen. Op dit moment wordt een LCA beschouwd als de enige juiste methode om de milieu-impact van een product of activiteit (een systeem van producten) te beoordelen en te kwantificeren. Meting van de input aan grondstoffen en de output aan emissie en afvalproducten geeft een compleet beeld van de totale milieu-impact.

Control Union Certifications biedt een LCA-aanpak op basis van ISO 14040 en 14044. Wat u ook wilt – cradle-to-grave, cradle-to-cradle, cradle-to-gate of gate-to-gate – onze LCA-specialisten zorgen ervoor dat u de footprint van uw producten kunt bewijzen met een inspectie door een gekwalificeerde, onafhankelijke partij.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy