PEFC - Program for the Endorsement of Forest Certification

Verantwoord en duurzaam bosbeheer is de voorbije tientallen jaren uiterst belangrijk geworden. Ontoereikende en onjuiste praktijken in het bosbeheer bedreigen op langere termijn de levensvatbaarheid van veel bossen. Dit is een significante aanslag op het economisch potentieel van bossen en heeft een negatieve maatschappelijke en ecologische impact.
Bij het publiek neemt de vraag naar gecertificeerde houtproducten toe. Gecertificeerd bosbeheer is dan een manier om de consument de zekerheid te bieden dat houtproducten afkomstig zijn uit duurzaam en verantwoord beheerde bossen. Beheerders en eigenaren van bossen die geen aandacht besteden aan duurzaamheid, worden erg kwetsbaar. Als gevolg van overexploitatie verdwijnen onze natuurlijke hulpbronnen, de kritiek zwelt aan. Daarom kiezen bosbeheerders en -eigenaren steeds vaker voor Forest Management Certification.

Control Union Certifications BV is voor dit schema geaccrediteerd door RVA onder registratienr. RvA-C412 Producten. De scope omvat ook het kritische kantoor in het Verenigd Koninkrijk.

Hoe deze norm eruitziet
Control Union Certifications is officieel door de EU erkend als toezichthoudende organisatie, wat betekent dat nationaal bevoegde autoriteiten vertrouwen hebben in onze dienstverlening. Certificering van uw Due Diligence System (DDS) op basis van onze Timber Legality Verification-norm (TLV) garandeert dat u de Europese houtverordening naleeft. Via ons IT-platform, www.woodtrack.eu, kunt u de hele toeleveringsketen zichtbaar maken, nadat u stap voor stap door de eisen van de Europese houtverordening bent gegaan. Op verzoek houdt Control Union inspecties in het land van oorsprong. Ook kan Control Union de documenten controleren die u wilt gebruiken als bewijs van legaliteit.

Dit programma is geaccrediteerd; RvA-C412.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy