Productiemiddelen voor biologische landbouw

Control Union Certifications kan de productiemiddelen keuren die worden gebruikt in de biologische landbouw. Biologische boeren moeten goedgekeurde stoffen gebruiken en Control Union Certifications kan deze stoffen evalueren op basis van de officiële eisen voor meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Wij kunnen u ook bijstaan met jaarlijkse audits en certificeringsdiensten.

Biologische landbouw is een manier om voedsel te produceren met respect voor de natuurlijke levenscyclus en met een zo klein mogelijke impact van de mens op het milieu. Deze vorm van landbouw gebruikt geen genetisch gemodificeerde organismen (GGO).

Biologisch boeren is onderdeel van een omvangrijke keten, waar ook de verwerkende industrie, de distributie en de retail deel van uitmaken. Om iets te mogen verkopen als biologisch product moet de hele keten worden geïnspecteerd en gecertificeerd. Als aan alle eisen is voldaan, kan het certificaat worden afgegeven en mag op dat product het desbetreffende keurmerk worden gebruikt.

Input EU Input USDA-NOP

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy