QMGS - Quality Mark Good Soil

Quality Mark Good Soil (QMGS)* is bestemd voor bedrijven die potgronden, bodembedekkers en bodemverbeteraars leveren en/of verkopen op de consumentenmarkt. QMGS geeft een goed antwoord op de eisen en wensen van consumenten en afnemers.
QMGS is het kwaliteitskeurmerk, dat garanties geeft op het gebied van veiligheid, kwaliteit, samenstelling, zuiverheid en gebruikswaarde van het product. Hierbij wordt gelet op o.a. traceerbaarheid, chemische, fysische en fytosanitaire aspecten.

QMGS staat voor:

  • Veiligheid in gebruik en toepassing
  • Kwaliteit volgens de beschreven normen en waarden
  • Duidelijke informatie op de verpakking
Voor alle verpakte producten onder QMGS geldt een pakket van eisen waaronder:
  • voldoen aan de wetgeving ter plaatse van verkoop
  • bij normaal gebruik van het product, geen schadelijke verbindingen of stoffen voor planten
  • geen toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op productielocaties
  • geen ongewenste verontreinigingen zoals steen, glas of plastic
  • gelijke eigenschappen van de partij binnen de gehele partij
  • veiligheid van te gebruiken grondstoffen
  • voldoen aan Europese volumenormering EN-12580 bij het verpakken van producten
Aan een onderneming/productielocatie die voldoet aan de eisen van QMGS wordt een certificaat toegekend. QMGS wordt beheerd door de Stichting Quality Mark Good Soil.

*) Quality Mark Good Soil is op de Nederlandse markt ook verkrijgbaar onder de naam Keurmerk Goede Grond. De eisen en garanties daarvoor zijn gelijk aan die van QMGS.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy