RCS Blended - Recycled Claim Standard

RCS (Recycled Claim Standard) is een norm die in de hele toeleveringsketen waakt over de Chain of Custody van gerecyclede grondstoffen. De norm is ontwikkeld op basis van het werk van de Materials Traceability Working Group, onderdeel van de Sustainability Working Group van de Outdoor Industry Association (OIA). De RCS gaat uit van de Chain of Custody-eisen van de Content Claim Standard.

De RCS controleert de aanwezigheid en hoeveelheid gerecycled materiaal in een eindproduct. Dit gebeurt op basis van input en Chain of Custody-controles door derden. Deze aanpak maakt transparante, consistente en complete onafhankelijke evaluatie en controle mogelijk van claims met betrekking tot het gehalte aan gerecycled materiaal in een product. RCS kan dienen als business-to-business tool voor bedrijven onderling om te laten zien dat het gaat om hoogwaardige producten. De norm wordt ook gebruikt om correcte, eerlijke communicatie naar de consument mogelijk te maken en is mede bedoeld voor bedrijven die katoen ontpitten (egreneren), spinnen, weven, breien, verven, bedrukken en naaien.

Control Union Certifications BV is voor dit schema geaccrediteerd door SLAB onder registratienr. CP 004-01.

Verder lezen

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy