REDcert - biomassa voor energie

REDcert EU is ontstaan als een van de eerste vrijwillige regelingen op basis van de Europese richtlijn hernieuwbare energie. REDcert is in hoofdzaak gericht op de Europese toeleveringsketen, wat betekent dat het toepassingsgebied van REDcert EU beperkt is tot de Europese lidstaten.

REDcert is ontstaan als kwaliteitscertificeringsregeling voor Europa en beoordeelt op duurzame productie, beheer, traceerbaarheid (documentatie) en broeikasgasreductie.

REDcert maakt onderscheid tussen:

  • Primaire producenten, certificering niet verplicht (boerderij, plantage, punten van oorsprong van afval en reststoffen).
  • Eerste punt van samenkomst/inzameling.
  • Conversie-eenheden (productie van tussenproduct of uiteindelijke brandstof).
  • Handelaars van grondstoffen/tussenproducten of uiteindelijke brandstof.