RSPO - Rountable on Sustainable Palm Oil

Palmolie wordt gecertificeerd op basis van specifieke criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), een programma gericht op het beperken van de negatieve impact van de palmolieteelt op het milieu en de gemeenschap.

Palmolie behoort tot de meest geconsumeerde voedingsingrediënten ter wereld en wordt gebruikt in ongeveer de helft van alle verpakte levensmiddelen. 

Oliepalmen dragen vruchten die het hele jaar door olie produceren en zijn daarmee uiterst efficiënt. Het is het gewas met de hoogste opbrengst aan plantaardige olie. Om dezelfde hoeveelheid olie te produceren hebben oliepalmen minder dan de helft van de oppervlakte nodig als andere olieproducerende gewassen. Eén hectare oliepalmen levert gemiddeld zes ton olie per jaar op en daarmee is palmolie de minst dure plantaardige olie ter wereld. 

In 2008 heeft de RSPO een pakket ecologische en maatschappelijke criteria vastgelegd waaraan bedrijven moeten voldoen om gecertificeerde duurzame palmolie (CSPO) te mogen produceren. Mits correct toegepast zijn deze criteria een belangrijk hulpmiddel om de negatieve impact, zoals ontbossing, in te perken.

Control Union Certifications is een door de RSPO goedgekeurde certificeringsinstantie, geaccrediteerd door ASI. Control Union Certifications verzorgt de RSPO-certificering van duurzame palmolie in lijn met procedures die zijn vastgelegd in de RSPO-certificeringsregeling. Control Union Certifications BV is door ASI geaccrediteerd voor dit schema onder registratienr. ASI-ACC-017 en Control Union (Maleisië) Sdn Bhd is geaccrediteerd onder nr. ASI-ACC-069.

Check our progress here.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy