SBP - Sustainable Biomass Program

Het Sustainable Biomass Program (SBP) is in het leven geroepen door belangrijke Europese nutsbedrijven die hun energiecentrales stoken op biomassa. Certificering begint bij de biomassaproducent en daarmee is gecertificeerde bosbouw voor deze bedrijven niet langer de enige manier om duurzaamheid te bewijzen.

Het SBP heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan de wet- en regelgeving en duurzaamheidseisen van de Europese Unie. Het SBP-kader biedt een meer complete benadering wat eisen betreft en focust op de concrete implementatie van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Speciale aandacht is er voor maatschappelijke aspecten, herbestemming van grond en bescherming van biodiversiteit.

SBP heeft betrekking op de hele toeleveringsketen van bos tot consument. Het hele kader richt zich op certificering van fabrieken, in tegenstelling tot andere certificeringsregelingen, die de bosbouw centraal plaatsen. Is de inkoopomgeving al gecertificeerd, dan is het relatief eenvoudig om SBP-goedkeuring te krijgen voor producten.

Kijk voor meer informatie op de website Sustainable Biomass Partnership.

SBP bestaat uit meerdere normen:

Norm

Naam van norm

Van toepassing op

SBP Standard 1 Feedstock Compliance Standard Biomassaproducenten met ongecertificeerde toelevering
SBP Standard 2 Verification of SBP-Compliant
Feedstock
Alle biomassaproducenten, ook met 100% gecertificeerde
toelevering
SBP Standard 3 Certification Systems requirements
for certification bodies
Certificeringsinstanties (Control Union)
SBP Standard 4 Chain of Custody Alle wettige eigenaren van biomassa in de toeleveringsketen
SBP Standard 5 Collection and Communication
of Data
Alle wettige eigenaren van biomassa in de toeleveringsketen
SBP Standard 6 Energy and Carbon Balance
Calculation
Eindgebruikers van biomassa voor de productie van energie/warmte

Control Union Certifications BV is voor dit schema geaccrediteerd door ASI onder registratienr. ASI-ACC-017.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy