SFP - Sustainable Fiber Program

Het Sustainable Fibre Programme (SFP) gaat uit van lokale en regionale duurzaamheidsconcepten in overeenstemming met de internationale definitie van maatschappelijke, economische en ecologische concepten. De allerbeste processen uit de biologische landbouw en veeteelt worden vertaald in breder haalbare en duurzame werkwijzen. Zoals bij veel vormen van biologische certificering geldt ook hier dat er een bepaalde omschakelingsperiode moet worden aangehouden.

Met SFP-certificering wordt de mode- en textielindustrie op zo'n manier benaderd dat de inkomsten en het welzijn van de mensen worden verbeterd door armoede tegen te gaan en de milieu-impact te beperken. Deze norm heeft betrekking op:

  • Het welzijn van en redelijke prijzen voor boeren.
  • Ecologische vraagstukken, zoals broeikasgassen, reductie van contaminanten tijdens het gebruik, en verlaging van het water- en energieverbruik voor een veilige, hygiënische en betere werkomgeving.
  • Winst maken op een eerlijke, transparante en sociaal-economisch haalbare manier.

SFP heeft betrekking op de volledige keten, van vezel tot winkel, en werkt daarvoor met traceerbaarheid. Verder zijn er bepaalde parameters voor de vezelkwaliteit van toepassing, wat het mogelijk maakt om contaminatie met niet-duurzame vezels aan het licht te brengen door middel van een laboratoriumonderzoek.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy