TLV - Timber Legality Verification

Bedrijven of leveranciers die betrokken zijn bij bosbeheer, kunnen door middel van onze TLV-norm aantonen, aan afnemers of bevoegde instanties, dat ze aan de eisen voldoen wat betreft legaliteit, oorsprong (documentatie) en productinformatie.

Als wereldwijd erkende onafhankelijke conformiteitsbeoordelingsinstantie biedt Control Union Certifications onpartijdige, competente en objectieve beoordelingen en certificeringsdiensten. Klanten kunnen daarmee het vertrouwen onder het publiek vergroten en laten zien dat ze zich echt inzetten voor de bosbouw en houtproducten. Wij zijn officieel door de Europese Commissie erkend als toezichthoudende organisatie. Om onze dienstverlening voor deze sector verder uit te breiden hebben we de Timber Legality Verification-norm (TLV) ontwikkeld, in lijn met de Europese houtverordening (EUTR) en de Amerikaanse Lacey Act. Wereldwijd kan deze norm op steeds meer belangstelling rekenen. Bedrijven en andere organisaties laten hiermee zien zich af te zetten tegen illegale houtkap en illegale handel in houtproducten.

Certificaten worden afgegeven voor een periode van vijf jaar. Jaarlijks wordt een audit gehouden. Een geldig certificaat maakt het voor uw bedrijf of organisatie ook mogelijk om beweringen te doen over uw inspanningen voor legale houtaanvoer.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy