URSA - Understanding Responsible Sourcing Audit

URSA (Understanding Responsible Sourcing Audit) maakt het mogelijk om (op onafhankelijke basis) te beoordelen of een leverancier zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en de aanvullende eisen van de Responsible Sourcing Policy van Unilever. Unilever heeft Control Union aangesteld als een van de voorkeursbedrijven die deze audits mogen uitvoeren.
URSA gaat verder dan de in de sector aanvaarde protocollen en beoordeelt een leverancier op arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid, mensenrechten, zakelijke integriteit, milieubeheer en grondeigendom. Een URSA-audit is verplicht om aan de eisen van Unilever te voldoen en de Good Practice Benchmark te bereiken. Levert u aan Unilever en wilt u het URSA-auditproces opstarten? Dan moet u uw locatie eerst registreren in het Unilever Supplier Qualification System (USQS). Nadat u de audit hebt aangevraagd, kunt u beginnen met voorbereidingen voor de audit, die ter plaatse wordt uitgevoerd. Rapportage gebeurt op basis van een checklist die Unilever u bezorgt.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy