Water

Control Union Certifications is al lid van de stuurgroep van de European Water Stewardship (EWS) sinds 2010. Wij waren de eerste certificeringsinstantie die erkend werd voor de EWS-norm.

De EWS-norm is bedoeld voor een brede groep waterverbruikers die belangrijk zijn voor de beschikbaarheid en kwaliteit van water. Partijen uit alle sectoren (landbouw, industrie, gemeenten en vliegvelden bijvoorbeeld) kunnen deze certificering aanvragen.

De vier hoofdpunten van de norm zijn:

  • Komen tot duurzame wateronttrekking
  • Komen tot een goede waterstatus in termen van chemische kwaliteit en biologische elementen
  • Herstel en behoud van gebieden met een grote instandhoudingswaarde wat de waterkringloop betreft
  • Komen tot een eerlijk en transparant waterbeleid

 Control Union werkt samen met de Alliance for Water Stewardship (AWS), een partnerorganisatie van EWS.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy