Nieuws & events

26-05-2021

Nieuwe FSC® standaard

Op 14 januari 2021 is door de FSC Board of Directors een aanpassing goedgekeurd op de standaard  voor FSC Chain of Custody certificering. De nieuwe versie, FSC-COC-40-004 V3-1, zal ingaan vanaf 1 september 2021. Vanaf die datum loopt een transitieperiode tot 31 december 2022, waarna elke certificaathouder aan de nieuwe versie dient te voldoen.

Met deze revisie heeft FSC een grote stap gemaakt door het toevoegen van arbeidsvoorwaarden. Dit houdt in dat gecertificeerde bedrijven verplicht worden om te voldoen aan het principe van de ILO Core Conventions. Er zullen door FSC diverse webinars worden georganiseerd, ook voor certificaathouders. Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u terecht op de website van FSC International (https://fsc.org/en).

FSC vereist, dat er een beleidsverklaring wordt opgesteld t.a.v. de arbeidsvoorwaarden, net als een interne beoordeling waarin is vastgelegd hoe het bedrijf voldoet aan de arbeidsvoorwaarden.

Tijdens de audit is het van belang, dat de organisatie kan aantonen, dat er aan de vereisten wordt voldaan. De beleidsverklaring moet aanwezig te zijn en de Interne Beoordeling dient te zijn doorgenomen. Daarnaast zal de auditor verifiëren of de principes worden opgevolgd op basis van diverse informatiebronnen en nationale wetgeving over de relevante vereisten. Hiervoor zullen de relevantie, effectiviteit en toereikendheid van de Interne Beoordeling onder de loep worden genomen. Documenten alleen zijn daarbij niet voldoende en zullen, waar nodig, worden aangevuld met interviews met betrokken medewerkers.

Deze nieuwe standaard is te vinden op de website van FSC International: https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy