Onze verplichting

Introductie

Versie (datum):            1 juli 2017

Version:                      4.0

Verklaring

De waarde van certificering is gebaseerd op het vertrouwen dat spreekt uit een onpartijdige, consistente en deskundige beoordeling van een certificeringsinstantie die daarmee bevestigt dat aan duidelijk vooropgestelde voorwaarden is voldaan. Onpartijdig zijn, en ook als dusdanig worden gezien, is voor Control Union Certifications B.V. essentieel om vertrouwen in onze stakeholders te kweken, en essentieel voor ons succes. Om het vertrouwen hoog te houden is het een absolute vereiste dat elke certificeringsbeslissing die Control Union neemt, steunt op objectieve bewijzen van conformiteit (of non-conformiteit) en dat onze beslissingen niet worden beïnvloed door andere belangen of partijen.

 

Vanuit dit principe en onze gedragscode streven we bij onze keuringen en inspecties altijd naar de hoogste normen wat betreft integriteit, objectiviteit en professionalisme. Control Union Certifications B.V. voert risicobeoordelingen uit met betrekking tot de onpartijdigheid en mogelijke belangenconflicten van onze kantoren, medewerkers en klanten.

 

Wij verklaren ons te onthouden van activiteiten die de doelstellingen en onpartijdigheid van Control Union Certifications B.V. in gevaar kunnen brengen, in overeenstemming met clausule 5.2 van ISO/IEC 17021-1:2015 en clausule 4.2 van ISO/IEC 17065:2012.

 

Zwolle, 5 januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

J.F. Bastiaanse

Managing Director

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy