Ballastwatersystemen

IMO- en USCG-typegoedkeuring zijn essentieel voor fabrikanten van ballastwater-behandelsystemen (BWBS).
Control Union Certifications is een door de Amerikaanse kustwacht (USCG) goedgekeurd Independent Laboratory (IL) voor het testen van BWBS in overeenstemming met 46 CFR 162.060.

Wij bieden één aanspreekpunt voor de aanbesteding, planning, uitvoering en kwaliteitsborging/-controle om typegoedkeuring mogelijk te maken voor fabrikanten.
Wij besteden diverse aspecten van het testprogramma enkel en alleen uit aan laboratoria die door de USCG zijn goedgekeurd.

Independent Laboratory (IL)
Als onafhankelijk laboratorium biedt Control Union Certifications de volgende diensten aan:
•         Readiness evaluation
•         Testen van milieucomponent
•         Land-based tests
•         Ship-board tests
•         Whole Effluent Toxicity tests
•         Analyse van desinfectiebijproducten
•         Review en verificatie van schaalgrootteonderzoeken
•         Rapportage

Typegoedkeuring IMO G8
Wij hebben hybride testprogramma's voor fabrikanten die zowel IMO G8- als USCG-typegoedkeuring willen. De centrale rol die wij spelen voor zowel de USCG als de desbetreffende nationale instantie, creëert belangrijke synergie. Via onze dagelijkse coördinatie en regelmatige inspecties van de laboratoria waarmee we samenwerken, waken wij onafgebroken over de kwaliteit van het testproces.

Aanvullende dienstverlening
•         Basic en Final Approval volgens IMO G9 en opstellen van dossier
•         Corrosieonderzoek
•         Monstername en analyse voor de VGP (Vessel General Permit)

Control Union Water
Control Union Water bevindt zich in Seaport Texel in Nederland en is een van de laboratoria van Control Union die door de United States Coast Guard (USCG) zijn goedgekeurd. Dit onderdeel houdt zich al meer dan tien jaar bezig met het testen van ballastwater-behandelsystemen (BWBS) en biedt:
•         Voorspelbare aanvoer van ingenomen ballastwater
•         Beschikbaarheid van alle zoutgehaltes
•         Mogelijkheid om 'in-tank' behandelsystemen te testen
•         Infrastructuur voor een hoeveelheid water van 300 m3/uur

R&D
• Pre-testing (proof-of-concept, bench-scale of full-scale)
• 'Shanghai' filtratietest: gestandaardiseerde filtratietest tot 1000 mg/l

Control Union Water werkt samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy