Due Diligence

Diverse overheden hebben regelgeving ingevoerd die importeurs dwingt tot het gebruik van een Due Diligence System (DDS). Control Union Certifications heeft de kennis en het netwerk om bedrijven hierbij te helpen.

Door de lengte en complexiteit van de toeleveringsketen is het voor importeurs en bedrijven vaak moeilijk en onbetaalbaar om elk radartje in de keten te controleren. Een 'due diligence'-systeem helpt importeurs en bedrijven bij het identificeren van risico's, zoals het gebruik van dwangarbeid (Britse Modern Slavery Act) en illegale houtkap (Europese houtverordening).

Control Union Certifications heeft al veel van dergelijke systemen ondersteund en geïmplementeerd om klanten te helpen bij het opsporen van de risico's en het treffen van maatregelen.

Control Union Certifications is bovendien door de Europese Commissie erkend als 'toezichthoudende organisatie'. In deze hoedanigheid kunnen wij Europese houtimporteurs helpen bij het voldoen aan de Europese houtverordening.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy