Rapportage, tracking en tracing

Control Union Certifications registreert alle relevante gegevens tijdens een certificeringsproces, zoals de naam van de betrokken medewerker en op welke gronden tot een bepaalde beslissing is gekomen. Via onze online-portal heeft de klant altijd toegang tot zijn bestanden.

Na alle inspecties en audits wordt een bezoekverslag opgesteld en afgetekend door de controleur.

De klant wordt van de bevindingen op de hoogte gesteld en heeft volledige toegang tot zijn dossier.

Hoe het rapport in elkaar zit, hangt af van de desbetreffende normen en het doel van de inspectie. Wel bevat elk verslag een kort overzicht om aan te geven wat de belangrijkste punten waren, bijvoorbeeld op basis waarvan is vastgesteld dat een klant wel of niet aan een bepaalde eis voldoet.

Op deze manier weet u altijd precies welke maatregelen nodig zijn om alsnog aan een specifieke eis te voldoen.

Control Union doet er alles aan om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken.

CONNECTED - Control Union’s supply chain traceability platform for the apparel industry

CONNECTED is een open platform, dat door Control Union is ontwikkeld om producten te kunnen traceren van eindproduct tot de bron van de grondstoffen. Binnen het systeem beschikken de gebruikers over allerlei belangrijke gegevens, van materialenstromen tot info over compliance.

Elke producent in het platform is verbonden met zijn leveranciers of met zijn klanten, en kan bestellingen en zendingen ontvangen en verzenden via CONNECTED. Bovendien heeft elke gebruiker van het platform toegang tot lokale ondersteuningscentra die door Control Union worden beheerd in alle producerende regio's.

CONNECTED helpt merken hun doelstellingen inzake traceerbaarheid en duurzaamheid te bereiken. Producenten van grondstoffen, zoals vezelproducenten, kunnen het platform gebruiken om de acceptatie van hun duurzame producten te stimuleren en te controleren.

We weten allemaal hoe ingewikkeld de ketens zijn in de textiel en hoe moeilijk het is die ketens volledig inzichtelijk te maken. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de hele industrie om te werken aan meer transparantie en een verantwoorde inkoop. CONNECTED maakt dit mogelijk.

Franco Costantini - Senior Manager Supply Chain Services

CONNECTED blijft groeien. Dagelijks komen er nieuwe producenten bij. Verwacht wordt dat het platform de komende maanden aanzienlijk zal worden uitgebreid met nieuwe logistieke ketens en nieuwe materialen.
 
CONNECTED - Control Union’s supply chain traceability platform for the apparel industry
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy