Monsters nemen en verzegelen

Zo nodig kan Control Union bij het nemen en verzegelen van de monsters op zo'n manier te werk gaan dat er geen contaminatie mogelijk is met andere stoffen die het laboratoriumonderzoek zouden kunnen beïnvloeden.

Certificeringsnormen verplichten vaak tot het nemen van steekproeven of monsters uit geproduceerde of verwerkte producten.

Daarnaast moet het mogelijk zijn om monsters te nemen als vermoed wordt dat een product verontreinigd is.

Control Union Certifications heeft de juiste procedures om dergelijke monsternemingen mogelijk te maken. Alle processen zijn aanwezig om de monsters op de juiste wijze te verzegelen, labelen en verzenden naar een bevoegd laboratorium.