Natuurbeheer

Nederland kent veel particuliere natuurbeheerders die om diverse redenen het beheer willen laten certificeren. Met het nieuwe Certificaat Natuurbeheer tonen deelnemers aan dat het natuurbeheer plaatsvindt volgens een vastgestelde standaard die erkend wordt door bijvoorbeeld provincies, gemeenten of subsidie verstrekkers.

De eisen waaraan deelnemers zich conformeren zijn vastgelegd in de Standaard Natuurbeheer. Binnen deze standaard kunnen deelnemers een beheer- of gebruikseenheid kiezen, ook wel module genoemd. Voorbeelden van deze modules zijn bossen, graslanden of natuurbegraafplaatsen. Naast een eigen certificaat middels individuele certificering, kan ook gekozen worden voor deelname binnen een groepscertificaat.


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy