Kleurkeur (ad-on Groenkeur)

Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Met Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. Kleurkeur is ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.

Bermen en groenstroken maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving worden bermen steeds belangrijker. Veel soorten planten en dieren vinden leefgebied in bermen. Bermen hebben bovendien de functie van verbindingsbaan. Ook zeldzame planten en dieren kunnen in bermen voorkomen. Het rood bosvogeltje (een orchidee) en het donker pimpernelblauwtje (een vlinder) zijn in Nederland zelfs alleen uit wegbermen bekend. Ook voor bijen en andere insecten is het belangrijk leefgebied. 

Bijdrage aan biodiversiteit

Maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Pas dan kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. En dat is hard nodig met de huidige achteruitgang van bijvoorbeeld insecten. Alle reden om goed om te gaan met bermen en ze ecologisch te beheren, vindt De Vlinderstichting.

Richtlijnen

Een van de uitgangspunten bij Kleurkeur is een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij het beheer is er een aantal voorwaarden. Binnen kleurkeurbermen gelden rerstricties voor klepelen en bij iedere maaibeurt blijft 15 - 30% van de vegetatie staan.


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy