Sürdürülebilirlik

Control Union'ın hem günümüz hem de gelecek için temel odak noktası sürdürülebilirliktir. 

Sürdürülebilirlik sahada başlar ve tedarik zincirinin her adımında mevcuttur. 

Sürdürülebilirliğin gıda, biyoenerji ve tekstilin üretilme ve piyasaya sunulma biçimiyle nasıl iç içe geçtiğini anlamak Control Union Sertifikasyon Hizmetleri'ne, çiftçilerin ve benzer işletmelerin geleceklerini garantiye almak için sürdürülebilirlikle ilgili olarak karşılaştıkları zorlukları benzersiz bir şekilde ele alma becerisi sağlar.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy