Sertifikasyon prosedürleri

Control Union Sertifikasyon Hizmetleri onayladığı bir ürün, süreç, hizmet veya kuruluşun ilgili gözetim veya sertifikasyon standardı gerekliliklerini yerine getirdiğine dair tüm ilgili taraflara garanti ve güven sağlamayı amaçlar. Bu nedenle sertifikasyon süreci, başvuru aşamasından sertifika düzenlenmesine ve bu faaliyetleri yürütmeye kimin yetkili olduğuna kadar tüm süreci açıklayan prosedürlerle belirlenmiştir.

Control Union Sertifikasyon Hizmetleri'nin prosedürleri, tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine dayanır. Bu prosedürler; ormancılık, gıda üretimi ve işleme, enerji, ticaret, nakliye ve tüketiciler gibi ana operasyon alanlarımızdaki temsilcilerimizden oluşan Danışma Konseyimizde görüşülür. 

Konsey, açıklık ve genel algılama dahil olmak üzere tarafsızlık, sertifikasyona güven ile ilgili politika ve prensipleri geliştirme konusunda Control Union Sertifikasyon Hizmetleri yönetimine tavsiye veren bağımsız bir kuruluştur. 

Control Union Sertifikasyon Hizmetleri, Hollanda akreditasyon kurulu (RVA) ve Uluslararası Akreditasyon Hizmetleri (ASI) gibi çeşitli yerel ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiştir.