2BSvs - Biyokütle Biyoyakıt Sürdürülebilirliği gönüllü planı

Fransız 2BSvs sertifikasyon planı sürdürülebilir biyokütle üretimi ile ilgilidir.
Tarım ve orman ürünleri de dahil olmak üzere organik kökenli ham maddelerle ilgili olarak özellikle biyoyakıt üreticileri ve onların tüccarlar ve kooperatifler gibi tedarikçilerini kapsar.

2BSvs sertifikasyon planı, Avrupa Komisyonu tarafından tanınmaktadır ve Fransa'da biyoyakıt sektörü temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından geliştirilmiştir. Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını teşvik eden, Yenilenebilir Enerji Direktifi (RED) olarak geçen 2009/28/EC sayılı direktif 2020 için iki yenilenebilir enerji hedefi koyar: küresel tüketimde %23 ve taşımacılıkta %10. 2BSvs sertifikasyonu; tahıl, yağlı tohum, protein mahsulleri, diğer mahsuller veya atık ve kalıntılardan elde edilen sürdürülebilir biyokütle veya biyoyakıt satışına imkan verir.

2BSvs sertifikasyonu ile ilgili daha fazla bilgiye 2BS Konsorsiyum web sitesi'nden ulaşabilirsiniz.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy