AB - Organik Üretim 834/2007 EEC No'lu Yönetmelik (EU Yönetmeliği)

Avrupa Birliği (AB) organik sertifikasyonunun düzenlendiği tarihten beri dünyanın dört bir yanındaki şirketlere organik sertifikasyon ve TRACES aracılığıyla Gözetim Sertifikası (C.O.I) düzenleme dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunuyoruz.

Organik tarım ilkesi, dengeli ve verimli topraktan sürdürülebilir gıda üretimi anlamına gelir. Çiftlik, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve sentetik maddeler olmadan organik ürün düzenlemelerine göre yönetilmelidir. Üretim ve işleme sırasında organik ve organik olmayan ürünler net bir şekilde ayrılmalı ve kontaminasyon engellenmelidir. Organik ürün pazarına ulaşmak için tüm organik üretim zincirinin denetlenmesi gerekir. Tüm gereklilikler yerine getirilirse organik ürün sertifikası düzenlenebilir ve sertifikalı ürünler üzerinde geçerli logo kullanılabilir.

AB dışından AB'ye yapılacak organik ürün ithalatları için AB Komisyonu tabanlı bir BT Aracı olan "TRACES" aracılığıyla bir Gözetim Sertifikası (COI) kullanılmalıdır. 19 ekim 2017 itibarıyla şu anda yaygın olarak kullanılan İthalat İşlemi Sertifikası (ITC) artık Avrupa Birliği'ne yapılan ithalatlar için kullanılamayacaktır.

Control Union Sertifikasyon Hizmetleri küresel ofis ağı, sertifikasyonu daha etkin ve uygun maliyetli hale getirmemizi ve bununla beraber aynı sıkı profesyonel denetim ve sertifikasyon prosedürlerini sürdürmemizi sağlar.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy