ASC - Su Ürünleri Koruma Konseyi

Su Ürünleri Koruma Konseyi (ASC), balıkçılık ve ASC Gözetim Zinciri (CoC) standartları şirketlerin ve kuruluşların, çiftlikte yetiştirilen balıkların sorumlu bir şekilde üretilmesini teşvik etmelerine ve bunu belirlemelerine yardımcı olur. CoC sertifikasyon süreci, tüm ürünler için izlenebilirlik sağlamak için "tekneden balığa" kadar tüm balıkları kapsar.

Su Ürünleri Koruma Konseyi (ASC), su ürünleri endüstrisi için dünya lideri bir sertifikasyon programı sağlamak için 2010'da Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF) ve Hollanda Sürdürülebilir Ticaret Girişimi (IDH) tarafından kurulmuştur. Küresel olarak geniş çeşitlilikte su ürünleri yetiştirme sürecini kapsar ve sorumlu bir üretim sağlamak için tarımın hem çevresel hem de sosyal yönlerini göz önünde bulundurur. ASC sertifikalı bir ürün ayrıca Gözetim Zinciri (CoC) standardı için de sertifikalanmalıdır. Bu standart, sertifikalı ASC ürünlerinin satın alınması, işlenmesi ve satışına yönelik kurallar sağlar.

ASC standartları aşağıdaki prensipleri kapsar:
  1. Yasal uyum (yasalara uyum, yasal hak).
  2. Doğal çevre ve biyoçeşitliliğin korunması.
  3. Su kaynaklarının korunması.
  4. Tür ve yabani popülasyon çeşitliliğini koruma (örn., yabani balıklar için tehdit oluşturabilecek kaçışları önleme).
  5. Hayvan yemi ve diğer kaynakların sorumlu kullanımı.
  6. Hayvan sağlığı (gereksiz antibiyotik ve kimyasal kullanılmaması).
  7. Sosyal sorumluluk (örn. çocuk işçiliğinin önlenmesi, işçi sağlığı ve güvenliği, toplanma özgürlüğü, toplum ilişkileri).
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy