AWS - Su Yönetimi İttifakı

Control Union Sertifikasyon Hizmetleri, 2010’dan bu yana, sürdürülebilir su kullanıcılarına yönelik hizmetlere yapısal olarak angajedir. AWS’ye (Su Yönetimi İttifakı) yönelik sertifikasyon hizmetleri küresel olarak verilir; öte yandan EWS’yi (Avrupa Su Yönetimi) sadece Avrupa’daki operatörlere yöneliktir. AWS, EWS’nin bir ortak kuruluşudur.
AWS standardının suyun bulunabilirliğini ve kalitesini etkileyebilecek geniş bir su kullanıcıları yelpazesine uygulanması amaçlanmıştır. Aslına bakılırsa, çok çeşitli sektörlerin üyeleri (tarım, sanayi, belediyeler, havalimanları vb.) sertifikasyon için başvuruda bulunabilir. Standardın temel odak noktaları, sürdürülebilir su çıkarma, iyi su durumu, Yüksek Koruma Değerine Sahip Alanlar ve su yönetişimidir.

AWS akreditasyonu, AWS sisteminin kurallarla belirlenmiş gerekliliklerine, yani AWS Uluslararası Su Yönetim Standardı (AWS Standardı), AWS Geçici Akreditasyon Gereklilikleri, AWS Sertifikasyon Gereklilikleri ve AWS Öz Doğrulama Gerekliliklerine dayanır.


Kamu bildirisi

İlgili makama

Aşağıda belirtilen tarafın AWS (Su Yönetimi İttifakı) Standardı'na göre bir sertifikasyon alma talebiyle AWS onaylı, bağımsız bir denetim ve sertifikasyon kuruluşu olan Control Union Certifications'a (CUC) başvuruda bulunduğunu işbu belge ile bildiririz.

Başvuru Sahibi:
Coca cola Hellenic Bottling Armenia
Tbilisyan Highway, 8/3 blind Alley 0052
Yerevan
Ermenistan

Yukarıdaki sertifikasyon talebine ilişkin herhangi bir yorumu olması halinde tarafların bizimle önümüzdeki 30 gün içinde iletişime geçmelerini önemle rica ederiz.

Yorumlarınız veya toplantı talepleriniz için şu iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:
AWS Baş Denetçisi: Sn. Jan Hofsteede
E-posta adresi: jhofsteede@controlunion.com

Yukarıdaki tarafın faaliyetlerine yönelik sunulacak herhangi bir sözlü veya yazılı görüşün, mümkünse tarafsız kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini dikkatinize sunarız.

Tarih: 20.03.2018

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy