Bio Suisse Standardı

Bio Suisse İsviçre organik pazarının özel etiketidir. AB-Organik tarafından talep edilen gerekliliklere ek olarak Bio Suisse gereklilikleri de izlenmelidir. BioSuisse Sertifikasyon kuruluşu ICBag ile işbirliği yapan, akredite Hollanda genel merkezimizin çatısı altındaki küresel ofis ağımız sertifikasyonu etkin ve uygun maliyetli hale getirmemizi ve bununla beraber aynı sıkı profesyonel denetim ve sertifikasyon prosedürlerini sürdürmemizi sağlar.

Organik tarım, doğal yaşam döngülerine saygı duyan bir gıda üretim şeklidir. İnsanların çevre üzerindeki etkisini en aza indirir ve GDO kullanmadan, mümkün olduğunca doğal bir süreç gerçekleştirir.

Organik tarım; gıda işleme, dağıtım ve perakendeciliği de içeren kapsamlı bir tedarik zincirinin bir parçasıdır. Organik pazarlara uygun olması için tüm organik üretim zincirinin gözetlenmesi ve sertifikalanması gerekir. Tüm gereklilikler yerine getirildiğinde sertifika düzenlenebilir ve sertifikalı ürünlerde organik logosu kullanılabilir. Control Union size yıllık denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayabilir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy