Carbon Neutralized - Karbon Nötr

Kendi GHG (Sera Gazı) emisyonlarını değerlendiren kuruluşlar, karbon etkilerini azalttıklarından ve kalan miktarı dengelediklerinden dolayı yıllardır "karbon nötr" olduklarını iddia etmişlerdir. Ancak bu geçmiş iddialar, tanınmış bir standartlar bütününe dayanmıyordu ve bu nedenle bu iddiaların ne kadar geçerli olduğu ve bunların doğruluğunun nasıl ispatlanacağı konusunda güvensizlik ve şüphe oluşuyordu. Bu durum, ortak bir tanım ve tanınmış bir doğrulama yöntemi belirlemek için İngiliz Standartları veya Halka Açık Şartnameler'in (PAS 2060) uygulamaya konması ihtiyacını doğurdu.
Nelerden faydalanacaksınız?
BS EN 45011 ve BS EN ISO/IEC 17021 akreditasyonuna sahip olan Control Union, bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu olarak PAS 2060'a yönelik sertifikasyon sağlayabilir.
Karbon nötrlüğünü göstermeye yönelik PAS 2060:2010 Spesifikasyonu, dünyanın en fazla tanınan Karbon nötrlük standardıdır. Yalnızca dengeleme için değil, şirket içi azaltma için de gereklidir.

Standardın genel özellikleri
Halka Açık Şartnameler (PAS), karbon nötrlüğünün gösterilebildiği ortak ve tutarlı bir yaklaşım sağlama ihtiyacına karşılık olarak tasarlanmaktadır. Bu tür spesifikasyonların varlığı, kuruluşları GHG azaltma stratejilerini uygulamaya koyma ve bu emisyonların gerçekten azalmasını sağlama yönünde çalışmaya teşvik edecektir. Bu spesifikasyonun kullanımı, iddialar arasındaki benzerlikleri ortaya çıkaracak ve karbon nötrlüğü konusunda halkın şüphelerini gidermeye yardımcı olacaktır.
Karbon nötrlüğü ürünler, kuruluşlar, topluluklar, seyahatler, etkinlikler, projeler ve binalar da dahil olmak üzere birçok alanla ilgilidir.

Nasıl sertifika alacaksınız?
PAS 2060, tüm bilgilerin
BS EN ISO/IEC 17050-1 standartlarına uygun olarak raporlanmasını ve tüm dokümanların halka açık olmasını gerektirir. Standardın şeffaflık gerekliliklerini ve müşterilerinizin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için veri toplamanıza ve açıklamanızı hazırlamanıza yardımcı olabiliriz.