Content Claim Standard (CCS)

CCS (Content Claim Standard) şirketlere, belirli giriş malzemelerini doğrulamak için bir araç sağlar. Tedarik zinciri boyunca her kuruluş bağımsız bir üçüncü taraf tarafından kontrol edilir. Her tür giriş malzemesi belirtilebilir. CCS, tüm Textile Exchange gözetim zinciri standartlarının temelini oluşturur.

CCS, nihai üründeki belli bir malzemenin varlığını ve miktarını doğrular. Kaynaktan nihai ürüne kadar malzeme akışını izler ve akredite bir üçüncü taraf tarafından onaylanır. Ürünlerle ilgili malzeme içeriği iddialarının şeffaf, tutarlı, kapsamlı ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi ve doğrulanması sağlanır. Buna çırçırlama, eğirme, dokuma ve örgü, boyama ve baskı ve dikiş şirketleri dahildir. CCS, işletmeler arası bir araç olarak kullanılabilir. Bir taraftan, şirketlerin kaliteli ürün sattıklarından ve ödediklerinin karşılığını aldıklarından emin olmasını sağlarken diğer taraftan da belirli ham maddeler etrafında geliştirilen içerik iddiası standartlarının temelini oluşturur.

Control Union Sertifikasyon SLAB tarafından akreditedir ve bu kapsam için CP 004-01 numaralı ürünlerde kayıt olmuştur.

Daha fazla bilgi alın

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy