Control Union Fair Choice

Gezegenimizin bugünkü sosyal ve çevresel talepleri, şirketler ve çiftçiler arasındaki sosyal ve çevresel sorunların denetlenmesine yönelik özel sertifikasyon araçlarının kullanılmasını gerektirir. Control Union sosyal ve adil ticaret standardı, CU Fair Choice; insani, sosyal, çevresel ve ekonomik prensipler geliştirmeye dayanır.

Şirketler sertifika almak için standartta listelenen kriterlere uyduğunu göstermelidir.

CU Fair Choice tarafından sertifikalanmak, şirketlerin sürdürülebilir gelişmeye ve giderek artan sayıda çevresel açıdan bilinçli tüketicinin taleplerini yerine getirerek sosyal koşulların iyileştirilmesine bağlı olduğunun bir garantisidir.

CU Fair Choice, aşağıdaki prensiplere dayanarak CU'nun dünya genelinde farklı kuruluşlardaki denetim tecrübesini sunmak için kendi kriterlerini geliştirmiştir:
  • Sosyal - ILO sözleşmeleri ve ulusal mevzuata uyum.
  • Çevresel - doğal kaynaklar, su, atık ve biyoçeşitlilik yönetimi.
  • Adil Ticaret ve yönetim sistemleri (isteğe bağlı).
  • Ekonomik - şeffaflık.

Bu standart, ölçeğinden bağımsız olarak her türlü kuruluş için uygulanabilir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy