ENplus - Whole chain certification for wood pellets

ENplus planı 2010'da German Pellet Institute tarafından başlatılmış ve küçük fırınlar için odun peletlerinin kalitesini garantilemek amacıyla geliştirilmiştir. Sertifikasyon planı, üretimden nihai tüccara kadar tüm tedarik zincirini kapsar.

ENplus, plan sahibi European Pellet Council'ın (Avrupa Pelet Konseyi - EPC) dahil olduğu Avrupa Biyokütle Birliği tarafından geliştirilmiştir. Yurt içi kazanlar ve sobalar için peletleme, depolama, torbalama, ticaret yapma ve taşıma faaliyetleriyle uğraşan operatörlere yönelik üstün kalite ve iyi uygulamalar garanti etmeyi amaçlar.

ENplus, üretimden alım satıma ve tüketici teslimine kadar tüm odun peletleri zincirini kapsar.

Control Union, bu plan için tanınmış bir sertifikasyon ve gözetim kuruluşudur ve odun peletlerinin peletlenmesi, depolanması, ticaretinin yapılması ve taşınması için Avrupa içinde ve dışında sertifikasyon denetimleri yürütebilir.

Plan üretim ve alım satım olmak üzere iki modül etrafında gelişir ve ev için kullanılan odun peletlerinin izlenebilirliğine ve sınıfına yoğunlaşır. ENplus web sitesinden program kılavuzunu indirebilirsiniz.

Sertifikasyon üç yıl için geçerlidir. Ambalajlama istasyonları olan üreticiler ve tüccarlar için yıllık denetimler ve sertifikalı tüccarlar için bir yıllık denetim içerir.

Bu sayfadaki düğmeye tıklayarak bizimle iletişime geçin. Bilgilerinize dayanarak talep edilen hizmeti başlatmak için size zorunlu olmayan bir teklif göndereceğiz. İlk kez başvuranlar, ilk denetim başlamadan önce EPC'ye bir başvuru formu da göndermelidir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy