ETI - Ethical Trading Initiative

Ethical Trading Initiative (ETI); şirketler, ticaret birlikleri ve gönüllü örgütlerin bir ittifakıdır. ETI, ham madde yetiştiren veya tüketim malları üreten kişilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için küresel olarak çalışır. Denetimler dernek kurma özgürlüğü, çocuk işçiliği olmaması ve güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına odaklanır.

Etik ticaret; perakendeciler, markalar ve tedarikçilerin, sattıkları ürünleri üreten insanların çalışma koşullarını iyileştirmek için sorumluluk almalarını ifade eder. ETI standartları iki bölüme ayrılır: ETI Temel Prensipleri ve Uygulama Prensipleri. ETI Temel Prensipleri, en uygun uluslararası standartları yansıtarak iş gücü uygulamalarına odaklanır. Uygulama Prensipleri, kurumsal üyelerin tedarik zincirlerinde ETI Temel Prensiplerini uygulamaları için gereken taahhütleri, yönetim uygulamalarını ve davranışları tanımlar.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy