EU (AB) Almanya Organik Üretim 834/2007 EEC No'lu Yönetmelik

Avrupa Birliği (AB) organik sertifikasyonunun düzenlendiği tarihten beri dünyanın dört bir yanındaki şirketlere organik sertifikasyon dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunuyoruz.

Organik tarım prensibi, dengeli ve verimli topraktan sürdürülebilir gıda üretimine dayanır.

Tarla, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve sentetikler olmadan organik düzenlemelere göre yönetilmelidir.

Üretim ve işleme sırasında organik ve organik olmayan ürünler net bir şekilde ayrılmalı ve kontaminasyon önlenmelidir. Organik pazarına ulaşmak için tüm organik üretim zincirinin gözetlenmesi gerekir.

Tüm gereklilikler yerine getirildiğinde sertifika düzenlenebilir ve geçerli logo sertifikalı ürünlerde kullanılabilir.

AB'ye ithalat yalnızca AB'de kabul edilen bir sertifikasyon kuruluşu tarafından düzenlenmiş bir ithalat Gözetim Sertifikasyonu (C.O.I.) ile yapılabilir.

Control Union'ın küresel ofis ağı sertifikasyonu daha verimli ve etkin hale getirmemizi ve bununla beraber aynı sıkı profesyonel denetim ve sertifikasyon prosedürlerini sürdürmemizi sağlar.