FairTSA - Trade Sustainability Alliance

FairTSA, FairTSA standardına yönelik denetim yapmaya yetkili kuruluşlardan biri olarak Control Union'ı seçmiştir. Bu standart, programdaki tüm paydaşlara FairTSA logosu bulunan ürünlere güvenmeleri için sıkı ve anlamlı koşullar tanımlayan uygulanabilir bir standart sağlamak için oluşturulmuştur.

FairTSA Adil Ticaret standartları, tarım ürünlerini ve işleme, kozmetik ve el işi ürünlerini kapsar. Standartlar, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) gerekliliklerine uyum için tasarlanmıştır. Adil Ticaret Etiketleme Kuruluşu (FLO), SA 8000, USDA Ulusal Organik Programı ve ISEAL gibi mevcut standartlar da dikkate alınmıştır. Adil fiyat, çiftçi hakları, toplumsal kalkınma, şeffaflık, demokratik kalkınma, sosyal gelişme ve üretim sistemlerinin ekolojik sürdürülebilirliği, değerli biyotoplar ve tehlikedeki türler ele alınan konulardır.

Yıllık gözetimlerin FairTSA standardı kapsamında sertifikalı kalması gerekir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy