FairWild

FairWild Standardı, sürdürülebilir toplama, sosyal sorumluluk ve adil ticaret ilkelerine olan bağlılıklarını göstermek isteyen yabani bitki toplama faaliyetleri için geçerlidir. FairWild sertifikasyonu, içerik tüccarlarından tüketicilere kadar tüm alıcıların, yasal ve sürdürülebilir olarak hasat edilmiş ürün alışverişi yaptıkları anlamına gelir. Bu ürünler adil ticarete tabidir, diğer bir deyişle, faydalar yabani bitkileri hasat eden yerel topluluklara kadar sürece dahil olan herkes tarafından hissedilir.

FairWild Standardı, yabani bitkilerin, mantar ve likenin çeşitli ekolojik, sosyal ve ekonomik gerekliliklere karşı hasat edilmesini ve alınıp satılmasını değerlendirir. Kaynakların, kırsal üreticilere fayda sağlayarak, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini, hasat edilmesini ve alınıp satılmasını sağlamak için gösterilen çabaları destekler.

Control Union, 2017 sonunda Control Union Inspections Pvt Ltd, Sri Lanka kapsamında FairWild kuruluşu tarafından akredite edilmiştir. Control Union şu anda gözetim ve sertifikasyon gerçekleştirmek için hazırdır.

FairWild sistemi kapsamında üç farklı türde operatör (şirket) tanımı yapılır. Şirket faaliyetlerine bağlı olarak aynı anda birden fazla kategoride sınıflandırma yapılabilir.

  • FairWild Sertifikalı Yabani Bitki Toplama Operasyonları: FairWild Standardı'na göre sertifikalandırılan yabani bitki toplama operasyonları.
  • Kayıtlı İşlemci ve Tüccarlar: Toptancılar, içerik distribütörleri ve FairWild içeriklerinin veya yarı mamullerin ara işlemcileri.
  • Kayıtlı Lisans Sahipleri: Nihai ürün marka sahipleri, diğer bir deyişle, FAIRWILD® kelimesi veya tasarım işaretini (ya da FairWild Standardı'nı gösteren başka bir dikkat çekici ifade) kullanarak nihai ambalaj ürününün etiketlenmesi ve pazarlanmasından sorumlu şirketler.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy