FSSC 22000 - Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu

ISO22000/9001 gereklilikleri, sektöre özel Ön Koşul Programı (PRP) gereklilikleri ve ek plan gerekliliklerine uygun olarak gıda ve yem güvenliği ve kalite yönetimi sistemlerinde geçerli olan sertifikasyon planı FSSC 22000 için akredite edilmiştir.

FSSC 22000, gıda zincirinin herhangi bir sektöründe işleme, üretim, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım, elleçleme veya satışa ya da tedarike sunma sırasında riskleri ve tehlikeleri tanımlayarak, değerlendirerek ve kontrol ederek gıda güvenliğini garanti etmeye odaklanır.

Plan akreditedir ve planın sahibi FSSC 22000 Kuruluşudur. FSSC'ye kayıtlı sertifikasyon kuruluşları standarda ilişkin üçüncü taraf sertifikasyonu sağlayabilir. Sertifikasyon standardı ayrıca, Küresel Gıda Güvenliği Girişimi tarafından da tanınmıştır. 

Plan, aşağıdaki kapsam ve ürün kategorileri için gıda güvenliği yönetim sistemlerinin denetimi, sertifikasyonu ve kaydına yöneliktir:

  • Et, süt, yumurta ve bal üretimine yönelik çiftçilik (tuzak kurma, avlanma ve balıkçılık hariç).
  • Kolay bozulan hayvansal veya bitkisel ürünler gibi gıda ürünleri, oda sıcaklığında saklanabilen ürün ve biyokimyasal üretimi.
  • Gıda ambalajı ve ambalaj malzemesi üretimi (örneğin, gıda ile doğrudan veya dolaylı teması olan malzemeler).
  • Evcil hayvan maması, hayvan yemi ve balık yemi gibi hayvan maması ve yem üretimi.
  • Gıda tedarik zinciri genelindeki hizmetler dahil olmak üzere taşıma ve depolama hizmetleri.
  • Catering hazırlıkları, depolama ve uygun olduğunda hazırlık yerinde veya şubede tüketim için yiyecek sağlama.
  • Müşteriye nihai gıda ürünlerinin perakende veya toptan satışını sağlama (örneğin perakende satış yerleri ve toptancılar).
Control Union Sertifikasyon RVA tarafından akreditedir ve bu kapsam için RvA-C499 Mgmt. Sys. numaralı ürünlerde kayıt olmuştur.

Aşağıdaki kümeler/kategoriler için akredite değiliz (henüz):
AI – Et/süt/yumurta/bal için hayvan yetiştiriciliği
AII – Balık ve Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği
EI – İkram
FI – Perakende/Toptan Satış

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy