Global Reporting Initiative - Küresel Raporlama Girişimi (GRI)

Sürdürülebilirlik raporu veya kurumsal sosyal sorumluluk raporu; sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetim performansı hakkında bilgi verir. Kuruluşun değerlerini, yönetim modelini sunar ve stratejisi ile sürdürülebilir küresel ekonomiye bağlılığı arasındaki bağlantıyı gösterir. Bu insanlar, gezegen, kâr ve kuruluşunuz arasındaki bağlantıdır.

Sürdürülebilirlik raporu düzenleyen şirketlerin, yayınlanan verilerin doğruluğunu göstermesi gerekir. Ayrıca, çeşitli sosyal ve çevresel unsurlarla ilgili de potansiyel sorunlar vardır. Bunları en aza indirmek ve bilgilerin doğruluğunu sağlamak için rapora yönelik üçüncü taraf güvenceleri elde etmek önemlidir. Bu güvenceler, dokümanın güvenilirliğini, tamlığını ve doğruluğunu sağlar. Control Union, şunları uygulayarak şirketlere yardımcı olabilir:

  • Sürdürülebilirlik stratejisi kontrolü gerçekleştirme.
  • GRI kılavuzuna uygun olarak bir açık analizi yürütme.
  • AA1000AS standardına uygun olarak sürdürülebilirlik raporlarının üçüncü taraf güvencesi.
  • Web site güvencesi sağlama.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy