Global Sustainable Tourism Council - Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC)

Seyahat ve turizm dünya genelindeki ekonomik faaliyetin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturur ve uluslararası turizmin 2030 yılında 1,8 milyara kadar büyümesi öngörülmektedir. Seyahat ve turizmin çevreye ve ev sahibi toplumlara etkisi, hem fırsatlar hem de sorumluluklar oluşturarak olumlu ve olumsuz olabilir.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterleri, sürdürülebilir turizme dair ortak bir anlayış oluşturmayı amaçlar ve her turizm işletmesinin ulaşmayı hedeflemesi gereken asgari kuralları içerir. Bunlar, dört ana konu etrafında geliştirilmiştir:

  1. Sürdürülebilir yönetim
  2. Sosyal ve ekonomik
  3. Kültürel
  4. Çevresel

Otellere yönelik GSTC kriterlerini indirmek için buraya tıklayın.

Tur operatörlerine yönelik GSTC kriterlerini indirmek için buraya tıklayın.

Bu standartlara dahil olan tüm kriterler zorunludur ve sertifika sahibi olabilmek için bu kriterlere uymalısınız. Mevcut durumda bu standartlara ne kadar uyduğunuzu öğrenmek istiyorsanız Control Union Certifications turizm işletmenizde bir ön değerlendirme gerçekleştirebilir. Alternatif olarak tüm kriterlere uyup uymadığınızı doğrulamak için standardı bir kontrol listesi şeklinde de kullanabilirsiniz. Daha kapsamlı ve özel bir çözüme ihtiyacınız varsa sizi ortak danışmanlık organizasyonlarına bağlayabiliriz.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy