GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. standardı, iyi tarım uygulamalarını artırır ve gıdanın tarlada üretilme şekliyle ilgili olarak tüketicilere güven verir. Bu, tarım işlemlerinin zararlı çevresel etkilerini en aza indirerek, kimyasal kullanımını azaltarak ve işçi sağlığı ve güvenliği ile hayvan refahına yönelik sorumlu bir yaklaşım benimseyerek yapılır.

Sağlık, çevre ve kaynaklar için büyük endişe duyulan, devamlı değişim ve gelişimin yaşandığı bir çağda, perakendeciler ve tüketiciler sorumlu bir şekilde elde edilen ürünler talep etmektedir. Bu nedenle dünya genelindeki üreticilerin GLOBALG.A.P. standardına uymaları gerekir. GLOBALG.A.P., uluslararası alanda tanınan tarımsal üretim standardıdır ve güvenli ve sürdürülebilir gıda üretimini garanti eder.

GLOBALG.A.P. sertifikasyonu aşağıdaki hususları kapsar:
  • Gıda güvenliği ve izlenebilirlik
  • Çevre
  • İşçi sağlığı, güvenliği ve refahı
  • Hayvan refahı
  • Entegre ürün yönetimi (ICM)
  • Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)
Control Union aşağıdaki alanlarda sertifikasyon hizmetleri sağlar:
  1. Mahsuller, hayvancılık ve su ürünleri üretimi için IFA (Entegre Çiftlik Güvencesi Standardı)
  2. Gözetim Zinciri (COC)
  3. Karma yem imalatı

Ayrıca, GRASP, Albert Heijn ve NURTURE gibi ek modüller de sunabiliriz.

Control Union Sertifikasyon RVA tarafından akreditedir ve bu kapsam için RvA-C412 numaralı ürünlerde kayıt olmuştur. Kapsam Etiyopya, Fransa, Macaristan, İsrail, Peru, Güney Afrika ve Sri Lanka'daki kritik ofisleri içermektedir.

Control Union Sertifikasyon RVA tarafından akreditedir ve bu kapsam için RvA-C412 numaralı ürünlerde kayıt olmuştur. Kapsam Etiyopya, Fransa, Macaristan, İsrail, Peru, Güney Afrika ve Sri Lanka'daki kritik ofisleri içermektedir.

Chứng nhận Control Union BV được RVA công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Sản phẩm RvA-C412. Phạm vi bao gồm các văn phòng quan trọng ở Ethiopia, Pháp, Hungary, Israel, Peru, Nam Phi và Sri Lanka

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy