GOLS - Küresel Organik Lateks Standardı

Control Union, organik latekse yönelik ilk küresel standarda öncülük etmiştir: Küresel Organik Lateks Standardı (GOLS). Bu, başta uyku ürünleri sektörü olmak üzere oldukça saygın bir standarttır. GOLS, organik ham maddelerden elde edilen lateks ürünleri ve organik olmayan maddelerden yapılan malzemeler için geçerli gereklilikleri belirtir.
Standart, imalat birimlerinde işlenen sertifikalı organik tarlalardan (USDA NOP veya EU) elde edilen doğal kauçuğa yönelik kriterleri ele alır. GOLS sertifikasyonu edinmek için bir ürün %95'ten fazla sertifikalı organik ham madde içermelidir. GOLS standardı, polimer ve dolgu yüzdelerini, emisyon testi gerekliliklerini ve zararlı maddelere yönelik izin verilebilir limitleri belirler. Kauçuk tarlaları ve nihai perakendeciye kadar işleme birimleri standarda göre sertifikalanır. Tedarik zincirinde, bir ürünün her satışında işlem sertifikaları kullanılarak tarladan nihai perakendeciye kadar izlenebilirlik sağlanır.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy