GRASP

GLOBALG.AP Sosyal Uygulamalara İlişkin Risk Değerlendirmesi (GRASP) temel olarak belge kontrollerine dayanır ve birincil üretimdeki sosyal riskleri değerlendirme amacını taşır. GRASP, üreticilere, önemli sosyal sorunlara çözüm üretme ve bu konularda çiftlik düzeyinde farkındalık yaratma konusunda destek verir.

GRASP, 13 kontrol noktası ve Uygunluk Kriterinden oluşur:

  • Bireysel üretici ve üretici grupları için 11 kontrol noktası
  • Üretici grupları Kalite Yönetimi Sistemleri (QMS) için 1 ek kontrol noktası
  • Önerilen sosyal uygulamalar için 1 kontrol noktası.

GRASP, GLOBALG.A.P. birincil üretim standartları veya eşdeğer karşılaştırmalı değerlendirme planları/AMC ile bir arada değerlendirilebilir. Ayrıca, GRASP, herhangi bir ülkede -GLOBALG.AP onaylı GRASP Ulusal Yorumlama Kılavuzu mevcut olmadığı ülkelerde bile- değerlendirilebilir. Bir ülkenin bir GRASP yorumlama Kılavuzuna sahip olmaması durumunda, başvuru sahipleri, GLOBALG.AP Sekretaryasına böyle bir yorumlama kılavuzunun geliştirilmesi için bir proje planı sunmalıdırlar.

Bu program akredite değildir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy