Green Gold Label (GGL)

Green Gold Label planı, biyokütle ürünlerinin sürdürülebilir bir kaynaktan geldiğine dair güvence vermek için tasarlanmıştır. Plan, hem kaynak (orman yönetimi veya tarımsal) hem de tedarik zinciri bilgilerini (enerji ve karbon) göz önünde bulundurur. Ayrıca, Hollanda Sürdürülebilir Enerji Üretimi Teşviki programı gibi, sürdürülebilir biyokütle kullanımına yönelik ulusal düzenlemelerle de uyumludur.

Green Gold Label planı, en eski biyokütle sertifikasyon planlarından biri olarak benzersiz bir başarıya sahiptir ve dünya çapında uygulanır. GGL standardı, geniş çeşitlilikte alanları ve kapsamları içerir. İşinizin tam niteliğine bağlı olarak aşağıdaki gibi özel standartlar uygulanır:

  • Gözetim zinciri
  • Orman yönetimi kaynakları
  • Tarımsal kaynaklar
  • Jeneratörler/yardımcı tesisler (enerji üreticileri)

GGL standardı ayrıca, tedarik zinciri boyunca sağlanması gereken enerji ve karbon verilerini de kapsar. Tedarik zincirinde GGL sertifikalı şirketler arasında gerçekleştirilen işlemler için işlem sertifikaları düzenlenir.

GGL denetimleri yıllık olarak yürütülür. Control Union Certifications (CUC), GGL planı için RvA (Hollanda Akreditasyon Konseyi) tarafından akredite edilmiştir. CUC, plan gerekliliklerine yönelik olarak dünya çapında şirketleri sertifikalandırmıştır.

Control Union Sertifikasyon RVA tarafından akreditedir ve bu kapsam için RvA-C412 numaralı ürünlerde kayıt olmuştur.

Daha fazla bilgi alın

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy