HACCP - Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları

Gıda Güvenliği küresel bir sorundur. Bunun sebebi sadece kamu sağlığı için önemli olması değil, aynı zamanda uluslararası piyasa üzerindeki etkisidir. Bu nedenle gıda maddelerinin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve yönetmek için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri geliştirilmiştir. Ayrıca, AB yönetmeliklerinde ve dünya genelindeki mevzuatlarda doğru gıda güvenliği yönetimi şart koşulmuştur.

Gıda maddelerinin güvenli tutulmasını amaçlayan Hollanda HACCP, uygun gıda güvenliği yönetimi spesifikasyonlarını ve gerekliliklerini belirleyen bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Bu spesifikasyonlar ve gereklilikler Ulusal Uzmanlar Kurulu, HACCP tarafından ve onun yetkisi altında geliştirilmiştir. Bu merci, net bir dokümantasyon oluşturabilmiş ve gıda faaliyeti operatörleri için geliştirilen tüm faaliyetlere yönelik standartlar ortaya koymuştur.

Nelerden faydalanacaksınız?
Hollanda HACCP, gıda güvenliği güvencesine odaklanır. Bu çalışmalarını, gıda zincirinin herhangi bir sektöründeki satış veya tedarik için hazırlık, işleme, imalat, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım, elleçleme veya satışa ya da tedarike sunma sırasında güvenliği olumsuz etkileyebilecek riskleri ve tehlikeleri tanımlayarak, değerlendirerek ve kontrol ederek yürütür.
Temel olarak Hollanda HACCP gereklilikleri, birincil üretimden perakendecilere kadar, kâr amacı güden veya gütmeyen, özel veya kamuya ait tüm gıda işletmeleri ve kuruluşları için uygulanabilir. Ancak bunlar, ambalaj malzemesi tedarikçileri, gıda ekipmanı tedarikçileri veya üreticileri ve/veya endüstriyel temizlik şirketleri gibi gıda işletmeleriyle çalışan hizmet şirketlerine yönelik değildir.

Standardın genel özellikleri
Özellikle Kodeks Alimentarius ve ISO yönetim sistemlerini temel alan Hollanda HACCP, uyum aracı olarak kullanılabilen bir standarttır. Bu, HACCP prensiplerine, genel gıda hijyeni prensiplerine, uygulama kurallarına ve yönetim gereklerine devamlı uyumun değerlendirilmesini mümkün kılar.
Ayrıca, Hollanda HACCP gıda operatörlerine, gıda güvenliğini güvenceye almak ve gıda güvenliği mevzuatlarına uymak için uygun değerlendirmeler, prosedürler ve eylemler uygulamalarına yönelik doğru araçları sağlayacak bir kılavuz olarak da kullanılabilir.
Control Union, dünya çapında çok çeşitli kategorilerde Hollanda HACCP'yi sertifikalamak için akredite olmuş sertifikasyon kuruluşlarından biridir. 

Hollanda HACCP standardının doğru bir şekilde uygulanması sonucu şu faydalar sağlanabilir:
  • Kurum içinde iletişimin ve yönetimin gelişmesi
  • Piyasadan çekme ve/veya geri çağırma sebebiyle doğan maliyetlerde düşüş
  • İtibarın ve marka sadakatinin gelişmesi
  • Bilinirlik, güven ve güvenilirliğin artması ile açıklamalarda güven duygusunun yenilenmesi
Nasıl sertifika alacaksınız?
Hollanda HACCP sertifikasyonu 3 yıllık bir döngüde ilerler. Bu döngü başlangıçta iki aşamalı bir denetimin ardından altı aylık bir gözetimden oluşur. Bazı durumlarda yıllık bir gözetim denetimi gerekir. Son adım ise ilk denetimden 3 yıl sonra gerçekleştirilen yeniden sertifikasyon denetimidir.

Bu program akreditedir; RvA-C499.