Organik Tarım Girdisi

Control Union, organik üretim için girdi onayı sunar. Organik tarım yapan çiftçiler izin verilen maddeleri kullanmalıdır ve CUC, üretim şirketleri için gübre veya bitki koruması resmi gerekliliklerine dayanarak girdi değerlendirmesi yapabilir. Size yıllık denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayabiliriz.

Organik tarım, doğal yaşam döngülerine saygı duyan bir gıda üretim şeklidir. İnsanların çevre üzerindeki etkisini en aza indirir ve GDO kullanmadan, mümkün olduğunca doğal bir süreç gerçekleştirir.

Organik tarım, gıda işleme, dağıtım ve perakendeyi de içine alan geniş bir tedarik zincirinin bir parçasıdır. Organik pazarlara uygunluk için tüm organik üretim zincirinin denetlenmesi ve sertifikalandırılması gerekir. Tüm gereklilikler yerine getirildiğinde sertifika düzenlenebilir ve sertifikalı ürünler üzerinde organik logosu kullanılabilir.

Input EU Input USDA-NOP