ISCC - Sertifikalı Biyokütle ve Biyoenerji

ISCC AB, Avrupa Yenilenebilir Enerji Direktifi'ne (RED) dayanan ilk ve önde gelen gönüllü plandır ve biyokütle üretiminin çevresel ve sosyal unsurlarını kapsar. Diğer RED planları ile uyumludur. Tedarik zincirinde izlenebilirlik, sistemin özenle çalışmasını sağlamak için önemlidir.

ISCC, dünya genelinde geçerli olan bir sertifikasyon planı olarak geliştirilmiştir. Sürdürülebilir üretim kriterleri, yönetim kriterleri, izlenebilirlik dokümantasyonu değerlendirmesini ve sera gazı tasarrufu hesaplamalarının bir değerlendirmesini kapsar.

ISCC sertifikasyonunun kapsamı aşağıdaki tedarik zinciri aktörlerini diğerlerinden ayırır:

  • Ana üreticiler, sertifikasyon zorunlu değildir (çiftlik, tarlalar, atık ve kalıntıların menşe noktaları).
  • İlk toplama noktaları.
  • Dönüşüm birimleri (ara ürünler veya nihai yakıt üretimi).
  • Ham madde/ara malzeme veya nihai yakıt tüccarları.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy