ISO 14001: 2015 EMS - Çevre Yönetim Sistemi

Müşteriler, tedarikçiler ve toplum gibi çeşitli paydaşlar için çevresel koruma ve sürdürülebilir gelişme önemli etkenler haline gelmiştir. Diğer birçok kuruluş gibi sizin kuruluşunuz da çevreye olan bağlılığını göstermek için daha fazla çabalıyor olabilir. Bir çevresel yönetim sistemi uygulamaya koymak, birçok önemli açıdan bu zorluğu karşılamanıza yardımcı olabilir.

ISO 14001, potansiyel çevre sorunlarını saptamaya ve bunları ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yardımcı olur. Çevresel yönetim sistemi (EMS), kuruluşunuzun sürdürülebilirliği için uzun vadeli bir yatırımdır ve çevresel hedeflere ulaşmada daha etkin olmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, birçok kuruluş mevcut müşterileri tutmaya ve yeni müşteriler çekmeye yarayacak bir EMS geliştirmenin olumlu yönde değişiklikler için bir araç olabileceğini görmüştür.

Control Union, ISO 14001:2015 için akreditedir ve küresel ölçekte sertifikasyon denetimleri yapabilir. Özellikle farklı ülkelerde konumlanmış çok bölgeli şirketler için ağımız birden fazla denetim gerçekleştirebilir. Farklı konumlarda eş zamanlı denetimler yürütebilir ve böylece sertifikasyon sürecini daha şeffaf ve verimli hale getirebiliriz.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy