ISO 45001

Sinds 2018 is de OHSAS 18001 vervangen door de ISO 45001 Managementsystemen voor Gezond en Veilig Werken (G&VW). Met de introductie van de ISO 45001 is de term ‘arbo’ vervangen door G&VW. De norm kan voor alle bedrijven toegepast worden.

Binnen een organisatie wordt de gezondheid van medewerkers op verschillende manieren beïnvloed. Hierbij kun je denken aan machineveiligheid, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en fysische omstandigheden.  Hieruit vloeien risico’s en gevaren voor de medewerkers voort. Met een G&VW managementsysteem worden deze gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd. En worden maatregelen genomen om deze risico’s en gevaren te verminderen.

Net als bij de ISO 9001 en ISO 14001 is de basis van het G&VW managementsysteem de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). In de ISO 14001 worden zowel aan de uitvoeringscyclus als aan het managementsysteem eisen gesteld aan het continu verbeteren van de G&VW prestaties, de beheersing van de G&VW risico’s, het voldoen aan de van toepassing zijnde arbowet- en regelgeving en andere eisen.

De norm is opgebouwd volgens de HLS systematiek en is onderverdeeld in de volgende 7 hoofdstukken:
  • context van de organisatie
  • leiderschap en participatie van medewerkers
  • planning
  • ondersteuning
  • uitvoering
  • evaluatie van de prestaties
  • verbetering

Jaarlijks vinden wereldwijd nog vele ongevallen plaats met en zonder letsel, soms zelfs met dodelijke afloop. Naast het menselijk leed dat ongevallen veroorzaakt, kan men ook te maken hebben met (financiële) schade. Door middel van een G&VW managementsysteem kunt u de risico’s en gevaren waaraan uw medewerkers blootgesteld worden, beter beheersen.  Met een ISO 45001-certificaat kunt u aantonen dat u over een goedwerkend G&VW managementsysteem beschikt.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy